Witam Państwa

Firma istnieje od 01.01. 2007 roku.
Uchwałą nr 504/41/2007z dnia 09 stycznia 2007 Kajowej Rady Biegłych Rewidentów została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych – pod numerem ewidencyjnym 3188.

Właścicielem firmy jest biegły rewident Danuta Musik - wpisana na listę Krajowej Izby Biegłych Rewidentów wykonujących zawód - nr legitymacji 5741/5602

Firma współpracuje z biegłymi zatrudnionymi do badania sprawozdań finansowych.
Wszyscy współpracujący biegli posiadają doświadczenia zawodowe w badaniu sprawozdań finansowych podmiotów gospodarczych różnych branż i różnych form prawnych.
Kancelaria jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu biegłego rewidenta.